Din cybersäkerhet – därför behöver du ett modernt antivirusprogram

Den digitala utvecklingen går fortare än någonsin, vilket gör att det är viktigt att du ser över och prioriterar din cybersäkerhet. Antivirusprogrammen vi är vana vid att se har tyvärr blivit föråldrade eftersom de förlitar sig på signaturer för att upptäcka hot, samtidigt som angripare utvecklas i en takt som signaturdatabaser inte kan hålla jämna steg med.
Som tur är finns det idag modernare lösningar och antivirusprogram som gör att du och din organisation står pall för nya hot och virus som så klart hjälper till att förbättra ditt företags cybersäkerhet!

Säkerhetsbrister hos traditionella antivirusprogram

Under många år har vi använt oss av traditionella antivirusprogram för att skydda oss mot skadlig programvara och andra hot mot cybersäkerheten. Deras skydd går ut på att de jämför filer i ditt system mot en databas av kända signaturer för skadlig programvara. Skulle filerna matcha en skadlig signatur, märker antivirusprogrammet den som skadlig och tar bort den eller sätter den i en så kallad “karantän”, där den inte kan göra skada. Något som har fungerat bra tidigare, men som tyvärr är daterat och idag har begränsningar – angreppen blir allt mer sofistikerade och de gamla systemen hänger inte längre med.

Användningen av statiska signaturer

Det stora problemet med de gamla antivirusprogrammen är att de förlitar sig på och använder sig av statiska signaturer för att identifiera ett virus och skadlig kod. Hotaktörer skapar hela tiden nya varianter av signaturer, vilket gör det svårt för antivirusprogrammen att hinna med att upptäcka dem.

Tidsfördröjningen

Traditionella antivirusprogram behöver tid på sig för att upptäcka och analysera nya signaturer som kan utgöra ett hot. I mellantiden är systemet sårbart för cyberattacker,virus och skadlig kod. Eftersom utvecklingen av nya signaturer går så fort, kan den tidsfördröjningen vara avgörande för om ett dataintrång lyckas eller inte.

Inte så effektiva mot “Zero day-hot”

”Zero day” är en term som används för att beskriva helt nyupptäckta sårbarheter och kryphål som hackare kan använda sig av för att angripa ett system. Zero day-säkerhetshål är ännu okända för tillverkaren och är således öppna för en angripare att utnyttja. Eftersom hoten är så pass nya, finns det inte några signaturer för dem än, vilket gör att de kan passera traditionella antivirusprogram oupptäckta.

Moderna antivirusprogram gör entré

Drivet av bristerna hos de traditionella antivirusprogrammen har tillverkarna utvecklat bättre och mer effektiva lösningar för cybersäkerheten. De moderna antivirusprogrammen som finns idag använder andra tekniker för att skydda dina digitala system, EDR och MDR är två exempel på tekniker som kompletterar de traditionella antivirusprogrammen:

EDR – Endpoint detection and response

EDR är en typ av tjänst som med hjälp av t.ex. AI kan analysera misstänkta beteenden i ditt system i realtid, istället för signaturer.

Tre anledningar till varför EDR en bra lösning för din cybersäkerhet

 1. Den gör en kontinuerlig beteendeanalys av allt som händer på en dator
  EDR övervakar beteendet hos program och filer i systemet, vilket gör att den kan upptäcka ovanligt eller skadligt beteende trots att den inte känner igen signaturen.
 2. Den har en snabb hantering vid upptäckt
  Om EDR upptäcker ett misstänkt beteende, kan den agera snabbt för att säkra systemet och mildra effekterna av ett intrång. Exempelvis kan den låsa ner och isolera en dator till dess att problemet är löst för att förhindra att skadlig kod sprider sig.
 3. Proaktiv uppsökning av hot
  En viktig funktion hos EDR är att den proaktivt söker efter skadliga filer och program vilket gör att du hela tiden kan söka efter potentiella hot i ditt system.

MDR – Managed detection and response

MDR tar EDR vidare genom att tillsammans med tekniken bakom EDR lägga på mänsklig expertis (ofta i formen av en SOC eller Security Operations Center) och kombinera de två.

Tre anledningar till varför MDR en bra byggsten i för att höja nivån i din cybersäkerhet

 1. 24/7-övervakning
  MDR-tjänster är hela tiden på sin vakt och håller utkik efter och hanterar cyberhot dygnet runt.
 2. Threat intelligence
  Threat intelligence, är evidensbaserad information om cyberattacker och mekaniken bakom. En MDR-tjänst använder sig av aktuell hotintellligens, vilket gör att den hela tiden kan identifiera nya hot.
 3. Incidentutredning
  När MDR stöter på ett skadligt hot mot din cybersäkerhet utreder den och tillhandahåller detaljerade rapporter för att underlätta responsen på det och även förebygga för kommande hot.

Cybersäkra dina system med vår hjälp

Eftersom cybersäkerhet blir allt viktigare i en värld där den digitala utvecklingen går snabbare än du hinner blinka, är det otroligt viktigt med moderna verktyg. Vi på Cynaps hjälper dig gärna med övergången om du fortfarande använder traditionella antivirusverktyg.
Din cybersäkerhet är vår högsta prioritet! Kontakta oss på info@cynaps.se så hjälper vi dig att komma igång!

Fler artiklar