Därför behöver ditt företag en kontinuitetsplan

Att driva en affärsverksamhet idag är roligt, spännande…och alldeles, alldeles underbart – kantat med utmaningar och osäkerheter. Du måste hela tiden anpassa din verksamhet i takt med samhällsutvecklingen för att kunna hantera oväntade händelser. För att kunna parera den dynamiska miljön är en väl genomtänkt kontinuitetsplan, också kallad BCP (business continuity plan), inte att underskatta. En BCP, eller kontinuitetsplan, innehåller riktlinjer för hur din verksamhet ska kunna fortsätta leverera sina tjänster, även vid en kris. Den är inte bara ett säkerhetsnät utan också en strategisk hörnsten som hjälper ditt företag hantera kriser, inte minst för dig som följer den internationella standarden för informationssäkerhet, ISO 27001. Där är en kontinuerligt uppdaterad kontinuitetsplan viktig för upprätthållandet av certifieringen.

Så fungerar en kontinuitetsplan

En kontinuitetsplan är en omfattande strategi vars syfte är att hjälpa din verksamhet att stå pall och hantera eventuella kriser och oväntade händelser.
Till skillnad från en traditionell krishanteringsplan, som oftast utgår från en reaktiv synpunkt, när katastrofen redan inträffat, är en kontinuitetsplan mer proaktiv och fokuserar på att stärka hela organisationens motståndskraft. Man kan säga att den har en holistisk approach, eftersom den inte bara innehåller riskbedömning, utan också förebyggande åtgärder och detaljplaner för hur du minimerar risken för driftstopp. Och om olyckan inträffar – hur din verksamhet snabbt kan återhämta sig från den.

Nyckelingredienser i en kontinuitetsplan

Det räcker inte bara “ha” en kontinuitetsplan, om den inte följs och tillför ett värde. För att en kontinuitetsplan ska tillföra ett värde och vara användbar för din verksamhet, bör den innehålla ett visst antal olika delkomponenter:

Riskbedömning

En kontinuitetsplans huvudsyfte är att identifiera, bedöma och analysera interna och externa risker för verksamheten. Hoten blir sedan prioriterade efter hur de kan påverka kritiska delar i din verksamhet.

Förebyggande åtgärder

När riskerna och hoten är identifierade behöver din verksamhet veta hur ni ska minimera riskerna att det faktiskt inträffar. Kontinuitetsplanen bör innehålla proaktiva strategier för detta, som till exempel att att ha rebundanta system och säkerhetskopior av kritiska system och data, att regelbundet utbilda de anställda och att bygga upp en infrastruktur inom verksamheten som kan stå pall vid en eventuell kris.

Krisplanering

En av de viktigaste komponenterna, är en plan för vad ni gör när, eller om, krisen inträffar. I en krisplan gör man det tydligt för vilka roller och ansvar alla anställda har om det värsta inträffar, vilket gör att ni kan ta snabba beslut samtidigt som den möjliggör tydlig kommunikation mellan alla i verksamheten.

Backup och återställning

Eftersom data är så viktigt i dagens företagsverksamhet, tar en effektiv kontinuitetsplan upp riktlinjer för säkerhetskopiering och återställning av data. Förutom att det minskar risken för er att förlora viktig data hjälper det er också att återuppta verksamheten snabbare efter en eventuell kris.

Kontinuitetsplan och ISO 27001 – en perfekt match

För dig som är ny inför begreppet ISO 27001, är det en internationell standard för informationssäkerhet. Som företag kan du ha en ISO-certifiering vilket helt enkelt innebär att ni följer de internationella kraven på informationssäkerhet. För organisationer som följer ISO 27001 och dess motsvarande standarder är integrationen av en kontinuitetsplan inte bara strategisk – den är nödvändig. Där ISO 27001 ger ramverket och de principer som krävs för en omfattande informationssäkerhetsstrategi, erbjuder kontinuitetsplan en konkret handlingsplan för att upprätthålla affärsverksamheten under oväntade händelser. ISO 27001 lägger stor vikt vid system för informationssäkerhet och en kontinuitetsplan utgår från detta. För att förstå hur den kan hjälpa er att upprätthålla ISO 27001 har vi satt ihop en lista över hur de samspelar.

Riskhantering

För att hålla ISO 27001-standard, behöver din verksamhet ha ett omfattande tillvägagångssätt för att identifiera och hantera risker för informationssäkerheten. En kontinuitetsplan gör just detta, genom att den täcker en bred aspekt av riskhantering som rör hela verksamheten.

Kontinuerlig leverans av tjänster

ISO 27001 handlar till stor del om att få verksamheter att hålla en standard för användarvänlighet, integritet och informationssäkerhet. En kontinuitetsplan är ett verktyg som hjälper din verksamhet att göra just det och garanterar att ni kan hantera potentiella problem och fortsätta leverera era tjänster utan avbrott.

Regulatorisk efterlevnad

Att kunna visa att din verksamhet följer ISO 27001 är inte bara affärsmässigt och strategiskt, det innebär också juridiska krav. En bra utformad kontinuitetsplan hjälper din verksamhet att efterleva kravet på lagar, regler och riktlinjer som kommer med en ISO 27001-certifiering.
När ISO 27001 efterföljs, tillsammans med en bra kontinuitetsplan, får din verksamhet det stöd den behöver för att skydda viktig information, samtidigt som de ser till att ni följer viktiga regler.

Så, vad ska du ta med dig av all denna information?

I en värld där driftstopp är ett överhängande hot mot de flesta företag som bedriver digital verksamhet är din kontinuitetsplan något att tryggt hålla i handen när det stormar. Ett dokument som ni kan ta fram vid alla typer av nödsituationer eftersom det är ett dynamiskt dokument anpassar den sig hela tiden till den föränderliga affärsmiljön. Och för dig som arbetar enligt ISO 27001, är den inte bara ett stöd utan också en nödvändighet.

Vi på Cynaps hjälper er gärna att öka er motståndskraft och anpassningsförmåga, så att ni lättare följer och håller den kvalitetsstämpeln ISO 27001 innebär. Kontakta oss så hjälper vi er!

Fler artiklar