Den kreativa kraften i generativ AI

Utvecklingen av generativ AI är en viktig milstolpe i dagens föränderliga och tekniska landskap. I den här artikeln kommer vi gå igenom de viktigaste och mest framstående AI-verktygen idag: Google Bard, , Microsoft Copilot, ChatGPT och Midjourney. Hur använder sig de språk- och bildbaserade verktygen av artificiell intelligens för att skapa verklighetstrogen konst och människolika svar, egentligen?

Vad är generativ AI?

Till skillnad från konventionell AI, som ofta handlar om att lösa ett problem, är generativ AI en innovativ form av artificiell intelligens med förmågan att skapa nytt innehåll. Det kallas också för självlärande AI som genom maskininlärningsalgoritmer skapar bilder eller text med hjälp av uppmaningar eller prompts. AI-verktygen som använder sig av detta, tränas och kan genom att processa enorma datamängder skapa innehåll som framstår som att det är skapat av en människa.

Så fungerar generativ AI

Generativ AI bygger på en teknologi som simulerar den mänskliga hjärnan och som kallas för neurala nätverk, särskilt rekurrenta neurala nätverk (RNN:s) och transformers. Dessa förstår komplexa mönster och samband i inmatningsdata och gör att AI:n kan lära sig via erfarenheter, samt gör att de kan skapa sammanhängande och kontextuellt innehåll. Processen för hur verktygen inom generativ AI tar fram innehåll består av två delar: träning och generering. I träningsfasen lär sig AI-verktygen genom att gå igenom data och lära sig språket och att se samband. I genereringsfasen använder de sig av kunskapen de samlat in och skapar på så sätt nytt innehåll.

Verktyget som tog generativ AI till hushållen

I bräschen för generativ AI finns det kanske mest kända verktyget: ChatGPT, en innovation från OpenAI. Den är specifikt utformad för att kunna simulera ett mänskligt samtal och har fått stor uppmärksamhet på grund av sin förmåga att kunna ha sammanhängande och engagerade dialoger med sina användare. ChatGPT använder sig nämligen av en variant av inlärningsprocessen som inte traditionella chattbotar gör vilket gör att den kan förstå och återskapa mänskliga språkmönster.

Mekanismen bakom ChatGPT

ChatGPT baserar sin mekanik på djupinlärning och språkbehandling. Den använder sig av en transformerarkitektur och ett neuralt nätverk som är specialiserat på att hantera sekventiell data.
Under sin träning får ChatGPT bearbeta en stor mängd text som matas in där den analyserar, ord, mönster, ordföljd, kontext och språkets semantik. Det gör så att ChatGPT kan förutsäga vilket ord den ska använda härnäst i en sekvens av ord och ge användaren ett sammanhängande svar.

Att prata med ChatGPT

Att ett samtal känns mänskligt och känns verklighetstroget med ChatGPT, beror på att den kan tolka sammanhang och på så sätt generera svar som passar i kontexten. Faktum är att ChatGPT inte bara kan skapa innehåll utan också kommunicera med sina användare om det mesta: den kan svara på frågor, ge förklaringar och till och med hålla informella och vardagliga samtal.

Microsoft Copilot – den nya favoritkollegan

Microsofts nya AI-assistent bygger på samma teknik som Open AI byggt sin ChatGPT på och är en AI-driven assistent som kan komma att förändra hur du arbetar. Den är särskilt utformad för att effektivisera arbetsuppgifter och skapa smidiga arbetsflöden, dessutom är det kompatibelt med flera Microsoft 365-program som Word, PowerPoint, Outlook och Excel.

Google Bard – specialiserad på att ge svaren vi letar efter

Google Bard är ett utmärkt exempel på potentialen som finns i generativ AI och vad den kan användas till. Chattboten har utvecklats för att kunna i textbaserade interaktioner kunna svara på användarens frågor inom flera ämnen och har nära inpå en mänsklig förståelse för frågorna användaren ställer till den. Google Bard särskiljer sig på marknaden då den förutom att skapa innehåll och sammanfatta text också kan översätta texter till olika språk. Tekniken bakom chattboten gör att den har en nyanserad förståelse för sammanhang och språkliga nyanser i text, vilket gör interaktionen mellan AI och människor verkligare och mer sofistikerad än vad vi tidigare sett.

Midjourney – verktyget som gör alla till promptkonstnärer

MidJourney är ett banbrytande verktyg inom generativ AI eftersom det kan skapa imponerande konstverk och bilder genom att förstå och tolka text. Genom att kombinera mänsklig kreativitet med AI-innovation, bjuder MidJourney in användaren till att utforska sin konstnärliga sida. För att Midjournay ska skapa en bild behöver användaren mata den med en väl utformad och skriven textprompt av vad hen vill att AI:n ska leverera. De banbrytande teknikerna som används i MidJourney för att göra detta, gör att den kan producera bilder som går bortom den mänskliga fantasin.

Med generativ AI föds nya etiska dilemman

Den snabba framväxten av AI skapar dock etiska diskussioner och överväganden som vi människor inte har stått inför innan. Förutom att tillgängligheten till AI ökar risken för desinformation och förfalskning av bilder, finns det idag också problemet att AI förstärker den mänskliga biasen den möter. För att uppnå potentialen av AI är det avgörande att vi hittar en balans mellan etiska förhållningsregler och det kreativa uttryck. Lyckas vi med det, kan AI ändra hur många branscher ser ut idag. Inte bara inom de kreativa som konst, litteratur och design utan också viktig forskning.

Generativ AI leder oss in i en ny era

Med hjälp av generativ AI går vi in i en ny era där tekniken får en helt ny roll i våra liv. Google Bard, Microsoft Copilot och Midjourney ändrar vår syn på vad konst och kreativitet är, samtidigt som det är viktigt att vi snarast hittar etiska förhållningssätt och regelverk till verktygen.

På Cynaps AB är vi dedikerade till att bidra till en framtid där AI och människor arbetar tillsammans och där vi kombinerar mänsklig uppfinningsrikedom och potentialen i artificiell intelligens. Kontakta John på john.klaar@cynaps.se eller slå en signal på +46-10-88 99 114, om du nyfiken på att lära dig mer om möjligheterna med generativ AI!

Fler artiklar